ที่ตั้งสาขา
Menu
TH EN
094 678 2888
COOKIE POLICY

Cookie Policy

Master Certified Used Car an affiliate of Millennium Auto Group Co., Ltd. (“We”) respects the privacy rights of the visitors and/or website users (“Visitors/Users of the Website”) and are aware of the expectations of the visitors/users of the website that the information (“Information”) that visitors/users of this website have provided to us through this website (“Website”) will be properly protected. We therefore announce the cookies policy (“Cookie Policy”) for this website

The Use of Cookies

Cookies are small text files which consists of letters and numbers that we store on your browser or hard disk of your computer, tablet or any other portable communications devices which may collect your information through these cookies when you visit our website


This website uses many cookies, as specified in the following list below:

Type of Cookies

Objectives

Expiration

Cookies that are deemed necessary (Necessary Cookies)

This type of cookie is necessary for the operation of the website. These cookies enable websites to perform basic functions, such as scrolling through web pages or allowing visitors/website users to log in and can access parts of the website that are reserved for members only The website will not properly function without this type of cookies being collected. We, therefore, do not need to ask for your consent to place these types of cookies on your device. These types of cookies do not store information that can personally identify you in any way

2 years

[Cookies used for performance (Performance Cookies)]

[This type of cookie allows us to count the number of visitors to the website and the sources of those visitors lets us understand how visitors/users interact with websites and which pages are most and least popular by collecting and reporting any anonymous information to us which will help us to develop and provide you with a better website experience. If you do not allow this type of cookie, we will not be able to know when you have visited our website and will be unable to track the processing power of the page]

2 years

[Cookies that help with work (Functionality Cookies)]

[These cookies may be installed by us or third-party service providers, which is a type of cookie that allows a website to perform according to your satisfaction. For example, it makes the website able to remember your username and password and remembers how you used to customize the use of webpages in order to display the next page. If you do not allow this type of cookie, some website services may not be processed correctly]

2 years

[Cookies used for targeting (Targeting Cookies)]

[These cookies may be installed by marketing partners via our website by collecting information about your website’s traffic that shows which websites you visit, and which links were used to visit the website. We use this information to make sure the websites and advertisements displayed on our website are of more relevance to your interests. We may disclose this information to third parties for these purposes as well. If you do not allow this type of cookie, you will receive less targeted advertising]

2 years

[Cookies used for social media (Social Media Cookies)]

[This type of cookie is set by the social media service that we have added on this website in order to help share content with your friends and network. This type of cookie can track your browser when visiting other websites and can create a profile about your interests. This will affect content and texts you see on other websites that you visit. If you do not allow this type of cookies, you will not be able to use or view this sharing tool]

2 years

Third Party Cookies

In some cases, we also use third-party cookies which are our trusted partners

[This website uses Google Analytics, which is one of the most prevalent website analysis service providers and is highly trusted in helping us understand how you use our website and to understand ways on how to improve your browsing experience. These cookies may track many issues, such as the amount of time you spend visiting our website or page which will enable us to continue to produce interesting content]

For more information on the Google Analytics cookie, you can visit the official Google Analytics

Changing Cookie Settings

Visitors or website users can use the web browser’s cookie control tool to change the cookie settings. For more information on configuring the settings, please visit the cookie settings website

However, we would like to inform you that disabling some of the cookies may affect the standard operations on this website and may result in the cause of the behavior and/or operation of some websites to be unavailable

More Details

If you want to know more about your ownership of your data, who we are and how you can contact us, you can visit our Privacy Policy at (Privacy Policy)

Updates to Cookie Policy

We periodically review and improve this cookie policy as deemed appropriate. You can visit this website if you want to know our updated cookie policy.

 

[This Cookie Usage Policy was Updated on 26/01/2021]

การใช้คุกกี้ของเรา

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเรามีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้ ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้เราบันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของเรา

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด