ที่ตั้งสาขา
Menu
TH EN
094 678 2888
210 Check Points ขั้นตอนการคัดสรรรถที่ดี...มีคุณภาพ
 • เชื่อมั่น...ด้วยขั้นตอนการรถทุกคันสมบูรณ์ที่สุด ก่อนการส่งมอบถึงมือท่านด้วยโปรแกรมการตรวจเช็ค 13 รายการ 210 จุด จากเครื่องมือมาตรฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยศูนย์บริการมาตรฐาน

รายการตรวจสภาพการใช้งาน 13 รายการ 210 จุด

 • ระบบเครื่องยนต์ -- 17 รายการ
 • ระบบส่งกำลัง -- 11 รายการ
 • ระบบหล่อเย็น -- 10 รายการ
 • ระบบเบรก -- 12 รายการ
 • ระบบบังคับเลี้ยว -- 13 รายการ
 • ระบบรับน้ำหนัก -- 10 รายการ
 • ระบบเชื้อเพลิง -- 10 รายการ
 • ระบบแอร์ -- 14 รายการ
 • ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า -- 15 รายการ
 • ระบบตรวจเช็คสี -- 25 รายการ
 • ระบบไฟส่องสว่าง -- 10 รายการ
 • ระบบอุปรณ์ตัวถังรถ -- 54 รายการ
 • ระบบอุปกรณ์ต่างๆ -- 6 รายการ