ที่ตั้งสาขา
Menu
TH EN
094 678 2888
210 Check Points ขั้นตอนการคัดสรรรถที่ดี...มีคุณภาพ
 • เชื่อมั่น...ด้วยขั้นตอนการรถทุกคันสมบูรณ์ที่สุด ก่อนการส่งมอบถึงมือท่านด้วยโปรแกรมการตรวจเช็ค 13 รายการ 210 จุด จากเครื่องมือมาตรฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยศูนย์บริการมาตรฐาน

รายการตรวจสภาพการใช้งาน 13 รายการ 210 จุด

 • ระบบเครื่องยนต์ -- 17 รายการ
 • ระบบส่งกำลัง -- 11 รายการ
 • ระบบหล่อเย็น -- 10 รายการ
 • ระบบเบรก -- 12 รายการ
 • ระบบบังคับเลี้ยว -- 13 รายการ
 • ระบบรับน้ำหนัก -- 10 รายการ
 • ระบบเชื้อเพลิง -- 10 รายการ
 • ระบบแอร์ -- 14 รายการ
 • ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า -- 15 รายการ
 • ระบบตรวจเช็คสี -- 25 รายการ
 • ระบบไฟส่องสว่าง -- 10 รายการ
 • ระบบอุปรณ์ตัวถังรถ -- 54 รายการ
 • ระบบอุปกรณ์ต่างๆ -- 6 รายการ
การใช้คุกกี้ของเรา

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเรามีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้ ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้เราบันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของเรา

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด