ที่ตั้งสาขา
Menu
TH EN
094 678 2888

MGC-ASIA เดินหน้านโยบายรักษ์โลก ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งเป้าสู่องค์กรคาร์บอนต่ำ

หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม | 11 กรกฎาคม 2565 | จำนวนเข้าชม (560)

กลุ่มธุรกิจ มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) หรือ เอ็มจีซี-เอเชีย และบริษัทในเครือ ได้แก่ มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป ทุกสาขา และ ซัมมิท ฮอนด้า ออโตโมบิล ทุกสาขา มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานขององค์กร รวมทั้งตระหนักในความสำคัญของการบริหารจัดการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นประเด็นท้าทาย และเป็นความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ ที่ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

MGCASIA Buiding
 
บริษัทจึงดำเนินการจัดประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) ขึ้น เพื่อรับทราบข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ และเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจ เอ็มจีซี-เอเชียในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
MGC_ASIA_Interior
 
โดยบริษัทได้ดำเนินการประเมินและจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร สำหรับปี 2564 ตามมาตรฐาน ISO14064-1 (2018) และทวนสอบโดย บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่ประเมินได้ มีจำนวน 1,567.21 TonCO2e

บริษัทมีแผนและนโยบายที่จะนำผลการประเมินในครั้งนี้ ไปพัฒนาต่อยอดในการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายของประเทศไทย และก้าวสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำในอนาคต

อื่นๆ

ข่าวกิจกรรม
20 ตุลาคม 2566
ข่าวรถยนต์
22 กันยายน 2566
ข่าวรถยนต์
22 กันยายน 2566
ข่าวรถยนต์
25 กรกฎาคม 2566
การใช้คุกกี้ของเรา

เราใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และเรามีความประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา โดยเราจะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้เราเปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้ ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้เราบันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของเรา

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด